งานเลี้ยง @ Vala huahin resort
Sabai duo (กีต้า&นักร้อชาย, กลองไฟฟ้า)