ราคาวงดนตรี งานแต่ง งานเลี้ยง สบายแบนด์ ในรูปแบบต่างๆ

SABAI SOLO

นักร้อง&นักดนตรี 1 คน
(กีต้าร์+ร้องเพลง หรือคีย์บอร์ด+ร้องเพลง)

Price 5,000 baht

SABAI DUO

นักร้อง&นักดนตรี 2 คน
(กีต้าร์ หรือคีย์บอร์ด/นักร้องหญิง)

Price 8,000 baht

SABAI TRIO

นักร้อง&นักดนตรี 3 คน
(กีต้าร์/นักร้องหญิง/กลองไฟฟ้า)

Price 11,000 baht

SABAI QUARTET

นักร้อง&นักดนตรี 4 คน
(กีต้าร์/แซ็กโซโฟน หรือคีย์บอร์ด/นักร้อง/กลองไฟฟ้า)

Price 14,000 baht

SABAI FULLBAND

นักร้องนักดนตรี 6 คน
(กีต้าร์/เบส/กลอง/คีย์บอร์ด/นักร้องชาย/นักร้องหญิง)

Price 22,000 baht